تبلیغات
 بچه های گل - علوم *ماده*

علوم *ماده*

جامد ، مایع و گاز

بیش تر مواد در سه شکل جامد ، مایع و گاز وجود دارند .

مولکول های مواد جامد به هم چسبیده اند . ولی در موّد مایع و گاز خیلی از هم جدا هستند .

جامدها

مولکول های جامد ، محکم به هم چسبیده اند و به اطراف حرکت نمی کنند . به همین خاطر بیش تر مواد جامد شکل ثابتی دارند .

  

مایع ها

مولکول های مایع ، خیلی فشرده نیستند . آن ها به اطراف حرکت می کنند و به یک دیگر محکم نچسبیده اند . به همین خاطر جاری می شوند ّ می ریزند و می پاشند .

  

گازها

مولکول های گاز ، کلاً به هم نچسبیده اند و با سرعتی بالا به هر طرف حرکت می کنند پس گازها می توانند خیلی سریع از جایی به جای دیگر منتقل شوند 

و فضایی را که در آن منتقل شوند و فضایی را که در آن هستند پر کنند .

 

گازها را نمی توان دید . ما فقط می توانیم این گاز را ببینیم ، چون در حال سوختن است !

طبقه بندی: علمی، 

تاریخ : پنجشنبه 13 خرداد 1395 | 01:13 ق.ظ | نویسنده : ،، عالی پور | نظرات

  • paper | سی پی | هیت شا