تبلیغات
 بچه های گل - سخنی با پدر و مادر

سخنی با پدر و مادر

ای پدر ای مادرشکلک های منا
من به رفتار شما می نگرم 
دیده ام ناظر اعمال شماست 
بهر من خوب و بد از کار شما مفهوم است 
عمل وکار شما الگوی رفتار من است 
نه چنان می شوم آخر که شما می خواهید 
وضع من بسته به رفتار شماست.

ای پدر ای مادر شکلک های منا
من در آینه سیمای شما 
آنچه اندر دلتان می گذرد می خوانم 
بهتر آن است که با من همه صادق باشید تا نگیرد دل من رنگ ریا

ای پدر ای مادرشکلک های منا  
با کسی هیچ قیاسم مکنید
هر گلی رنگی وبویی دارد
نقش من با دگران یکسان نیست 
وضع من وضعیت آنان نیست 
در جهان من تک وبی همتایم

ای پدر ای مادرشکلک های منا  
اشتباهی اگر از من سرزد 
کاه را کُه مکنید
نخ مو را منمایید طناب
من هم انسانم ولغزش دارم
با زبان خوش خود ذهن من آگاه کنید
تا که دیگر نکنم کار خطا را تکرارطبقه بندی: آموزنده، 

تاریخ : چهارشنبه 12 خرداد 1395 | 05:18 ب.ظ | نویسنده : ،، عالی پور | نظرات

  • paper | سی پی | هیت شا