تبلیغات
 بچه های گل - خدا

خدا

            كلمة الله الرحمن الرحیم متحركة                                       

                          خدا را گفتم 
                 بیا جهان را قسمت کنیم :
           آسمان برای من ابرهایش برای تو
             دریا برای من موج هایش برای تو
               ماه برای من خورشید برای تو

                     خدا خندید و گفت :
    تو بندگی کن و انسان باش همه دنیا برای تو .....                                                          من هم برای توطبقه بندی: آموزنده، 

تاریخ : چهارشنبه 9 تیر 1395 | 04:31 ب.ظ | نویسنده : مهدا عالی پور | نظرات

  • paper | سی پی | هیت شا